Misyonumuz;

İnsanın süregelen yuva ihtiyacını,  mimari ve teknolojinin kullanımıyla modern olanaklarla çevrelenmiş olarak karşılamak ve içinde yaşadığımız topluma kalıcı değerler katmak.Temeli insana ve doğaya saygı olan, bireyin doğallığıyla bağını koparmadan modern ve yaşanabilir konutlar üretmek.

 

gallery/icon_leadership
gallery/74_emlak__10

 

 

Değerler;

Sahip olduğumuz tüm kaynakları müşterilerimizin ihtiyaçları, beklentileri ve memnuniyetleri doğrultusunda kullanmak; projelerimizle şehrin çevresel, tarihsel ve kültürel dokusuna uyum sağlamak. Yönetici kadromuz, teknik ve idari personelimiz ile çağın mimari gereklerini yerine getirerek, hitap edilen toplum değerlerine uygun yaşam alanları üretmek. Toplumsal yaşam standartlarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine hizmet etmek, İleri teknolojiyi, doğru çözüm ortaklarını, kaliteli malzeme kullanımını, titiz mimarlık ve mühendislik hizmetlerini aynı potada eriterek, tüm projelerimize uygulamak. İşini söz verilen zamanda teslim etmek ve faaliyet gösterdiğimiz her yerde en yüksek ahlaki standartları benimsemek ve sürdürmek.

Vizyonumuz;

 

TAF YAPI yapacağı tüm projelerde; Müşterinin, tedarikçilerinin, çalışanlarının ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak, tarafların   memnuniyetini sürekli kılmayı,Teknolojinin tüm 

olanaklarını kullanarak inşaatlarına kalite, konfor ve güvenlik katmayı, Mimariye, ilgili standartlara, teknik şartnamelere, idari ve mevzuat şartlarına, inşa tekniklerine ve sanatına, deprem yönetmenliğine uymayı,

Eğitimler aracılığıyla çalışanlarının bilgilerini sürekli güncel kılmayı,
Çalışanlarının iş güvenliğini sağlamak için yürürlükte bulunan yasa, yönetmelik ve İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) kurallarına uymayı ve uygunluğunu takip etmeyi,
Güvenli çalışma alanları yaratarak iş kazalarını ve meslek hastalıklarını minimuma indirmeyi ilke edinmiştir.

 

Değerler;

Sahip olduğumuz tüm kaynakları müşterilerimizin ihtiyaçları, beklentileri ve memnuniyetleri doğrultusunda kullanmak; projelerimizle şehrin çevresel, tarihsel ve kültürel dokusuna uyum sağlamak. Yönetici kadromuz, teknik ve idari personelimiz ile çağın mimari gereklerini yerine getirerek, hitap edilen toplum değerlerine uygun yaşam alanları üretmek. Toplumsal yaşam standartlarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine hizmet etmek, İleri teknolojiyi, doğru çözüm ortaklarını, kaliteli malzeme kullanımını, titiz mimarlık ve mühendislik hizmetlerini aynı potada eriterek, tüm projelerimize uygulamak. İşini söz verilen zamanda teslim etmek ve faaliyet gösterdiğimiz her yerde en yüksek ahlaki standartları benimsemek ve sürdürmek.

 

Vizyonumuz;

TAF YAPI yapacağı tüm projelerde; Müşterinin, tedarikçilerinin, çalışanlarının ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak, tarafların memnuniyetini sürekli kılmayı,Teknolojinin tüm 

olanaklarını kullanarak inşaatlarına kalite, konfor ve güvenlik katmayı hedeflemekte. Ayrıca  mimariye, ilgili standartlara, teknik şartnamelere, idari ve mevzuat şartlarına, inşa tekniklerine, inşaat sanatına ve deprem yönetmenliğine uymayı, Eğitimler aracılığıyla çalışanlarının bilgilerini sürekli güncel kılmayı hedefler.  Çalışanlarının iş güvenliğini sağlamak için yürürlükte bulunan yasa, yönetmelik ve İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) kurallarına uymayı ve uygunluğunu takip etmeyi, Güvenli çalışma alanları yaratarak iş kazalarını ve meslek hastalıklarını minimuma indirmeyi ilke edinmiştir.

 

gallery/vizyon